Uzasadnienie biznesowe w praktyce

Czy przed rozpoczęciem wdrożenia zmian albo wdrożenia nowego systemu IT zakończono pracę nad uzasadnieniem biznesowym? Jeśli nie, wówczas nasze przyszłe działania z pewnością będą narażone na niepowodzenie. Jeśli tak, to warto przed opracowaniem planu projektu sięgnąć do nich i dokładnie przestudiować. Dlaczego? Otóż dlatego, że w uzasadnieniu biznesowym znajdziemy informację, czy podejmowane przedsięwzięcie jest korzystne dla organizacji oraz czy będzie …

Ryzyko w projekcie – podcinanie gałęzi

Kiedyś pisałem o procesach biznesowych w kontekście ich definiowania w funkcjonującej firmie, formułując tam Zasadę III – naruszenie status quo. Teraz proponuję rozwinięcie tego tematu, wskazując kamienie milowe projektu mającego na celu zaprojektowanie nowych procesów, optymalizujących funkcjonalnie firmy. Faza początkowa, polega zwykle na uzasadnieniu, wyjaśnieniu celów i zadań oraz wskazania uczestników projektu. Pracownicy bardzo chętnie podchwytywali temat definiowania procesów szczególnie …

O budowaniu mostów – procesy biznesowe w praktyce

Rozpocznę od truizmu, używając sentencji, że wiele jeszcze firm, bez względu na branżę działa podobnie w oparciu o swoistą strukturę organizacyjną, z której wynika podległość i definicja zadań, obowiązków oraz praw. Na czele komórki organizacyjnej stoi kierownik, dyrektor (lecz nie lider). Oglądając każdy schemat organizacyjny z dołączonym regulaminem odnosimy wrażanie, że wszystko jest w najlepszym porządku. Ale to tylko wrażenie, gdyż …

Metodyka AIM

Metodyka AIM Jakie są główne elementy wyróżniające AIM. Poniżej w wielkim skrócie przedstawienie metodyki AIM, którą miałem okazję stosować podczas wdrożenia systemu eBS Oracle. wiem też, że IFS stosuje podobne założenia AIM. Głównymi elementami Application Implementation Methodology [[AIM]] są: zorientowanie na zarządzanie zmianami i ulepszanie procesów biznesowych; podejście modularne umożliwiające szybsze uzyskanie korzyści z działającego rozwiązania; wsparcie klienta realizowane przez …

ITSM – skuteczne zarządzanie usługami IT

Dziś każda firma chce zyskiwać więcej i więcej. Pracodawca wciąż szuka nowych rozwiązań, aby optymalizować koszty i zyski. Nic więc dziwnego, że technologie informatyczne zyskują zwiększone zainteresowanie. Aby jednak wdrożyć nowe narzędzia często potrzebujemy zmian wewnątrz organizacji. Jest to szczególnie trudne tam, gdzie dziś nie ma zmapowanych procesów biznesowych i wiele zadań wykonuje się po staremu używając zwykle poczty elektronicznej …

Metodyka ASAP

W metodyce ASAP wyróżniamy dodatkowo tzw. fazy każdego etapu wdrożenia systemu SAP. Etapy mogą dotyczyć implementacji poszczególnych modułów systemu, fazy zaś poszczególnych grup zadań w etapie. Generalnie jednak na każdym etapie realizacji projektu przyjdzie nam realizować zadania związane z przygotowaniem do startu implementowanego systemu lub tak naprawdę jego części. Po przygotowaniu konfiguracji i przetestowaniu prototypu oraz po zatwierdzeniu wyników III …