O mnie

Jestem idealnym kandydatem na stanowisko kierownika projektów. Umiem zarządzać personelem. Doskonale organizuję pracę w zespole. Stale monitoruję zakres prac pod kątem zagrożeń. Zawsze buduję listę potencjalnych sytuacji kryzysowych, dzięki temu moje decyzje są podejmowane trafnie i szybko.

Zrealizowałem ponad 20 projektów IT (o wartości od 100 tys. do 8 mln złotych) w następujących obszarach branżowych:

 • Administracja państwowa – 4 lata
 • Bankowość – 1 rok
 • Energetyka – 9 lat
 • FMCG – 3 lata
 • Komunikacja – 3 lata
 • Media – 3 lata
 • Motoryzacja – 1 rok
 • Szkolnictwo – 10 lat

W ramach realizowanych projektów IT, wdrożyłem następujące systemy:

 • Microsoft SharePoint Portal
 • Great Plains Software Dynamics System
 • MySAP R/3
 • SAP BW
 • SAP Enterprise Portal
 • GIS – paszportyzacja
 • architektura wirtualna Hyper-V
 • serwery kopii zapasowych
 • serwery bazodanowe