Ryzyko w projekcie – podcinanie gałęzi

Kiedyś pisałem o procesach biznesowych w kontekście ich definiowania w funkcjonującej firmie, formułując tam Zasadę III – naruszenie status quo. Teraz proponuję rozwinięcie tego tematu, wskazując kamienie milowe projektu mającego na celu zaprojektowanie nowych procesów, optymalizujących funkcjonalnie firmy. Faza początkowa, polega zwykle na uzasadnieniu, wyjaśnieniu celów i zadań oraz wskazania uczestników projektu. Pracownicy bardzo chętnie podchwytywali temat definiowania procesów szczególnie …

Metodyka AIM

Metodyka AIM Jakie są główne elementy wyróżniające AIM. Poniżej w wielkim skrócie przedstawienie metodyki AIM, którą miałem okazję stosować podczas wdrożenia systemu eBS Oracle. wiem też, że IFS stosuje podobne założenia AIM. Głównymi elementami Application Implementation Methodology [[AIM]] są: zorientowanie na zarządzanie zmianami i ulepszanie procesów biznesowych; podejście modularne umożliwiające szybsze uzyskanie korzyści z działającego rozwiązania; wsparcie klienta realizowane przez …

Od PROMPT do PRINCE2

PROMPT – to metodyka prowadzenia projektów informatycznych opracowana (w latach 70) przez firmę Simpact Systems Limited. Część standardu pod nazwą PROMPT II została w 1983 r. wprowadzona w jednostkach administracji rządowej Wielkiej Brytanii. Na zamówienie rządowe wzbogacono ją o kwestię zarządzania jakością. Po wykupieniu praw do metodyki PROMPT przez firmę LBMS, w 1989 r. brytyjska agenda rządowa Central Computer and …

O przygotowaniu do wdrożenia systemu IT

Wdrożenie systemu zintegrowanego jako kompleksowego rozwiązania poprawiającego funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest zamierzeniem o charakterze globalnym. Oznaczać to może, że oprócz przygotowania wdrożenia systemu informatycznego należy zaprojektować (względnie przeprojektować) system zarządzania przedsiębiorstwem. Takie działania wymagają metodycznego podejścia. Metodyka wdrożenia jest to sformalizowany, szczegółowy opis z podziałem na poszczególne etapy i czynności działań wykonywanych w procesie wdrożenia. Metodyka obejmuje wszelkie działania począwszy od …