Metodyka ASAP

W metodyce ASAP wyróżniamy dodatkowo tzw. fazy każdego etapu wdrożenia systemu SAP. Etapy mogą dotyczyć implementacji poszczególnych modułów systemu, fazy zaś poszczególnych grup zadań w etapie. Generalnie jednak na każdym etapie realizacji projektu przyjdzie nam realizować zadania związane z przygotowaniem do startu implementowanego systemu lub tak naprawdę jego części. Po przygotowaniu konfiguracji i przetestowaniu prototypu oraz po zatwierdzeniu wyników III …

Faza II w metodyce ASAP – projektowanie koncepcyjne

Po powołaniu struktury organizacyjnej projektu i po opracowaniu Karty i Regulaminu projektu oraz po zatwierdzeniu wyników l fazy wdrożenia można rozpocząć działania fazy II wdrożenia systemu SAP – projektowanie koncepcyjne. Jest to jedna z najciekawszych faz w metodyce ASAP. Tu dzieje się najwięcej ciekawych prac, bo prowadzonych z udziałem użytkowników końcowych (zespołów wdrożeniowych). Zespół wdrożeniowy tworzą pracownicy zamawiającego i pracowników …

Metodyka Agile

Agile pozwala tworzyć. Tworzyć elastycznie. Wymaga i zobowiązuje. Przystosowuje do zmian (embracing change). Zaletą zwinnego projektowania jest możliwość szybkiej reakcji na pojawiające się zmiany. Jak to możliwe? Po prostu, każdą zmianę przyjmujesz, jako naturalne zdarzenie projektu, z którym musisz sobie poradzić i to szybko, tak by klient otrzymał dokładnie to, czego oczekuje. (fast cycle/frequent delivery) Kolejne iteracje, wydania systemu pojawiają …

Metodyka Implex 

Jest to opracowana przez firmę Intentia metodyka, w oparciu o którą wdrażany jest system Movex. W Polsce w oparciu o tę metodykę system Movex wdrażany jest przez firmę Intentia-Vimex. Większość wdrożeń systemu zostało zrealizowanych w oparciu właśnie o metodykę Implex. Metodyka ta składa się z pięciu etapów. 1. Definiowanie projektu  Celem tego etapu jest określenie celów projektu, zrozumienie środowiska gospodarczego, …

Metodyka BASIS

Metodyka ta została opracowana przez amerykańską firmę SSA (System Software Associates Inc.) dla potrzeb wdrażania systemu BPCS. Wykorzystywana jest przez firmy ISA oraz Deliotte & Touche i obejmuje 5 faz:  1. definicja projektu, 2. przygotowanie wdrożenia, 3. wykonanie zmian i ich weryfikację, 4. wdrożenie, 5. przegląd oraz optymalizację działania systemu. Fazy projektu 1,2,3 mogą częściowo na siebie nachodzić. Każda faza …

Metodyka Target Enterprise

Metodyka ta jest stosowana przy wdrożeniu systemu BAAN IV przez firmę Ernst & Young. Składa się ona z następujących praktycznie z trzech etapów: odwzorowanie, pilotaż, migracja. Fazy wdrożenia następują kolejno po sobie. Oczywistym jest, że w każdym z tych etapów są podetapy związane z realizacją poszczególnych zadań. Odwzorowanie jest etapem, w którym mapuje się procesy biznesowe w systemie informatycznym. Opis …