Uzasadnienie biznesowe w praktyce

Czy przed rozpoczęciem wdrożenia zmian albo wdrożenia nowego systemu IT zakończono pracę nad uzasadnieniem biznesowym? Jeśli nie, wówczas nasze przyszłe działania z pewnością będą narażone na niepowodzenie. Jeśli tak, to warto przed opracowaniem planu projektu sięgnąć do nich i dokładnie przestudiować. Dlaczego? Otóż dlatego, że w uzasadnieniu biznesowym znajdziemy informację, czy podejmowane przedsięwzięcie jest korzystne dla organizacji oraz czy będzie …

Ryzyko w projekcie – podcinanie gałęzi

Kiedyś pisałem o procesach biznesowych w kontekście ich definiowania w funkcjonującej firmie, formułując tam Zasadę III – naruszenie status quo. Teraz proponuję rozwinięcie tego tematu, wskazując kamienie milowe projektu mającego na celu zaprojektowanie nowych procesów, optymalizujących funkcjonalnie firmy. Faza początkowa, polega zwykle na uzasadnieniu, wyjaśnieniu celów i zadań oraz wskazania uczestników projektu. Pracownicy bardzo chętnie podchwytywali temat definiowania procesów szczególnie …

O budowaniu mostów – procesy biznesowe w praktyce

Rozpocznę od truizmu, używając sentencji, że wiele jeszcze firm, bez względu na branżę działa podobnie w oparciu o swoistą strukturę organizacyjną, z której wynika podległość i definicja zadań, obowiązków oraz praw. Na czele komórki organizacyjnej stoi kierownik, dyrektor (lecz nie lider). Oglądając każdy schemat organizacyjny z dołączonym regulaminem odnosimy wrażanie, że wszystko jest w najlepszym porządku. Ale to tylko wrażenie, gdyż …

ITSM – skuteczne zarządzanie usługami IT

Dziś każda firma chce zyskiwać więcej i więcej. Pracodawca wciąż szuka nowych rozwiązań, aby optymalizować koszty i zyski. Nic więc dziwnego, że technologie informatyczne zyskują zwiększone zainteresowanie. Aby jednak wdrożyć nowe narzędzia często potrzebujemy zmian wewnątrz organizacji. Jest to szczególnie trudne tam, gdzie dziś nie ma zmapowanych procesów biznesowych i wiele zadań wykonuje się po staremu używając zwykle poczty elektronicznej …

Faza II w metodyce ASAP – projektowanie koncepcyjne

Po powołaniu struktury organizacyjnej projektu i po opracowaniu Karty i Regulaminu projektu oraz po zatwierdzeniu wyników l fazy wdrożenia można rozpocząć działania fazy II wdrożenia systemu SAP – projektowanie koncepcyjne. Jest to jedna z najciekawszych faz w metodyce ASAP. Tu dzieje się najwięcej ciekawych prac, bo prowadzonych z udziałem użytkowników końcowych (zespołów wdrożeniowych). Zespół wdrożeniowy tworzą pracownicy zamawiającego i pracowników …

O przygotowaniu do wdrożenia systemu IT

Wdrożenie systemu zintegrowanego jako kompleksowego rozwiązania poprawiającego funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest zamierzeniem o charakterze globalnym. Oznaczać to może, że oprócz przygotowania wdrożenia systemu informatycznego należy zaprojektować (względnie przeprojektować) system zarządzania przedsiębiorstwem. Takie działania wymagają metodycznego podejścia. Metodyka wdrożenia jest to sformalizowany, szczegółowy opis z podziałem na poszczególne etapy i czynności działań wykonywanych w procesie wdrożenia. Metodyka obejmuje wszelkie działania począwszy od …