Metodyka AIM

Metodyka AIM

Jakie są główne elementy wyróżniające AIM. Poniżej w wielkim skrócie przedstawienie metodyki AIM, którą miałem okazję stosować podczas wdrożenia systemu eBS Oracle. wiem też, że IFS stosuje podobne założenia AIM.

Głównymi elementami Application Implementation Methodology [[AIM]] są:

 • zorientowanie na zarządzanie zmianami i ulepszanie procesów biznesowych;
 • podejście modularne umożliwiające szybsze uzyskanie korzyści z działającego rozwiązania;
 • wsparcie klienta realizowane przez IFS w całym cyklu życia rozwiązania;
 • możliwość oparcia się na modelach generycznych przy modelowaniu procesów biznesowych;
 • filozofia realizacji wdrożenia w postaci „pakietów implementacyjnych”, pozwalających na efektywną kontrolę jakości i terminowości.

Wdrożenie systemu może przebiegać modułowo. Każdy projekt wdrożenia modułu przebiega w trzech fazach:

 1. Analiza wdrożeniowa
 • zdefiniowanie celów wdrożenia;
 • zdefiniowanie procesów biznesowych i zorientowanie się na procesy krytyczne;
 • identyfikacja potrzeb dotyczących procesów i organizacji, aplikacji i techniki informatycznej;
 • szczegółowe zaplanowanie kolejnej fazy.

Rezultat: gotowa koncepcja rozwiązania.

2. Implementacja

 • modelowanie nowych procesów biznesowych i procedur pracy;
 • szkolenie użytkowników;
 • przygotowanie aplikacji wspierającej nowe procesy biznesowe;
 • dostarczenie modyfikacji, integracja i migracja danych;
 • konfiguracja platformy systemowej i bazy danych.

Rezultat: rozwiązanie składające się z aplikacji wspierających przygotowane procesy biznesowe.

3. Rozruch

 • weryfikacja modeli procesów biznesowych i procedur pracy;
 • szkolenie końcowych użytkowników;
 • migracja danych;
 • przygotowanie do opieki po rozruchu;
 • przełączenie systemu;
 • przegląd wyników wdrożenia.

Rezultat: rozpoczęcie pracy w nowym systemie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *