Metodyka ASAP

W metodyce ASAP wyróżniamy dodatkowo tzw. fazy każdego etapu wdrożenia systemu SAP. Etapy mogą dotyczyć implementacji poszczególnych modułów systemu, fazy zaś poszczególnych grup zadań w etapie. Generalnie jednak na każdym etapie realizacji projektu przyjdzie nam realizować zadania związane z przygotowaniem do startu implementowanego systemu lub tak naprawdę jego części.

Po przygotowaniu konfiguracji i przetestowaniu prototypu oraz po zatwierdzeniu wyników III fazy rozpoczynają się działania kolejnej fazy wdrożenia. Zadania, jakie pozostają do wykonania można sklasyfikować w następujący sposób:

  • przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń użytkowników końcowych,
  • opracowanie koncepcji zarządzania systemem,
  • opracowanie planu przejścia na nowy system i sposób wspierania pracy
  • użytkowników końcowych przez konsultantów i członków zespołu wdrożeniowego,
  • dokonanie rzetelnej oceny realizacji prac, weryfikacja ryzyk.

Pierwsza grupa działań to przygotowanie użytkowników końcowych do pracy z systemem. Instrukcje obsługi systemu należy tak przygotować, aby na ich podstawie albo w ich oparciu przeprowadzić się szkolenie przyszłych użytkowników. Po zakończeniu cyklu szkoleń należy dokonać sprawdzenia poziomu zdobytej wiedzy przez użytkowników. Proces sprawdzający optymalnie najlepiej przeprowadzić w formie ćwiczeń weryfikacyjnych.

Druga grupa działań obejmuje stworzenie i przetestowanie środowiska produktywnego oraz towarzyszącą niezbędną infrastrukturę techniczną, zapewniającą systemowi prawidłową wydajność i bezpieczeństwo danych.
Trzecia grupa działań związana jest zwykle z przeniesieniem danych do systemu produktywnego. Bardzo ważne jest utworzenie szczegółowego harmonogramu przenoszenia danych wraz z wykazem danych podstawowych, osobami odpowiedzialnymi i terminami wykonania. Przenoszenie danych obejmuje:

  • programy ABAP i konfigurację systemu – dane prototypu systemu są przenoszone ze środowiska testowo-rozwojowego do środowiska produktywnego za pomocą mechanizmu zleceń transportowych (system transportowy to narzędzie dostępne w R/3 i służące zarządzaniu danymi konfiguracyjnymi, w tym eksportowi i importowi danych z i do systemu),
  • dane podstawowe materiały, kontrahenci itp. W tym przypadku można wykorzystać mechanizm interfejsu do przenoszenia danych (LSMW).

Przed samym startem produktywnym zadaniem zespół wdrożeniowych jest sprawdzenie gotowość systemu do pracy produktywnej. Zaś zadaniem zespołu technicznego jest wykonanie testów obciążeniowych systemu produktywnego, a także weryfikacja uprawnień użytkowników końcowych oraz dostępu do systemu ze stacji roboczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *